SYLLABUS

Visionen borton Gyllene cirklen
Ledare: Fia Backström
Tisdagar 18.00-20.30 17 maj, 24 maj, 31 maj, 2a våningen, ABF huset på Sveavägen 41

Under tre veckor kommer vi att utforska det gyllene i mötet mellan frijazzen och ABFs pedagogiska vision, mellan den radikala frijazzen och det svenska bildnings idealet, och i slutändan tittar vi till nutiden och framåt. Studiecirkeln kommer att mynna ut i ett konstnärligt projekt i ABF-huset i September 2016.

Det politiska 1960-talet var en experimentell epok inom jazzen, då ett helt nytt musikaliskt språk skapades. Restaurang Gyllene Cirkeln i ABF-huset kom att bli ett exilcentrum för frijazzen och dess nya musikaliska språk, där många av tidens stora namn spelade: som t. ex. Ornette Coleman, John Coltrane och Miles Davis. Några av musikerna bosatte sig i Sverige: Albert Ayler spelade varje vecka på Gyllene Cirkleln och i folkbildnings andan gav Don Cherry själv en studie cirkel.

Vad kan vi lära oss av det historiska samspelet mellan svart radikal kultur och den svenska välfärdsstatens bildningsideal i ABF huset på 60-talet? I ett kulturell heterogent land, hur kan möten mellan utryck skapa synergi och vision snarare än intolerans? Hur kan  den skapande förmågan i konst, poesi, och pedagogik bidra till framtidens samhällsbygge?

Vad har jazzens improvisations form och anti-hierarskiska struktur att göra med studie cirkeln som struktur? Vi kommer studera frijazzens relation till civil rights rorelsen i USA och dess kopplingar till välfards Sverige. Vari bestod det radikala i musiken? Hur omformade de ett etablerat musikaliskt sprak? Varfor kom musikerna till Sverige, vad hade Sverige att erbjuda som inte fanns I USA? Vad erbjod dessa musiker Sverige? Vi kommer lära oss om Arbetar rörelsens bildnings ideal och om studie cirkeln som pedagogisk model. Vi tittar historiskt på några pedagogiska utopiska modeller under 1900-talet, och samtida metoder som arbetar med trauma och kulturellt utanförskap.

Hur kan man tanka sig en koppling mellan pedagogik och radikal konst idag? Vi forsoker koppla ideer om pedagogik mellan frijazzen, ABF och samtiden. Man kan se frijazzen som en mutation av ett dominant musikaliskt språk, som t ex Albert Aylers inkorporering av den Amerikanska march musiken. Händer liknande mutationer i den svenska poesin, konsten och musiken idag? Hur relaterar frijazzens abstrakta språk, uppbrutet från sin kontext, till dagens språk anvanding och poesi i Sverige? Hur kan vi genom relevanta pedagogiska former kreativt öppna upp och brygga för framtidens dynamiska samspel mellan olika kulturer, konstnarliga språk och bakgrunder?

Texterna nedan är tänkta som inspiration snarare än obligatorisk läsning:

Möte #1: Historisk bakgrund och plats: Folkbildnings Utopi och Radikal Kultur

Presentation av cirkleln och projektet, ABF: vision och folk bildning, utopin om ett inklusivt allaktivitets hus, Gyllene Cirkeln, Fri Jazz, de historiska premisserna, ko-existens av två radikala, visionära kultur yttringar.

ABF Krönika
ABF: The house with many windows
ABF: Att lära I studiecirkel, cirklelledarutbildning,
Ideprogram
Rollen som cirkelledare
Välkommen till en studiecirkel hos ABF Stockholm
The Golden Circle with Lennart Åberg:

 

Valerie Wilmer, As Serious as Your Life: John Coltrane and Beyond (Serpent’s Tail, 1992)
Kasper Collin, My Name is Albert Ayler (2006)
Åke Abrahamsson, Gyllene Cirkeln – Jazzen pa 1960-talet (Prisma, 2002)

Möte #2: Pedagogik och improvisation

Berörings punkter mellan radikala pedagogikska modeller och öppen form fri jazz. Pedagogik: Paolo Freire, Bell Hooks, Jazz: Albert Ayler, Don Cherry, Ornette Coleman. Spel strukturer, kroppar i rummet och former av kunskap.

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (Penguin, 1993)
Bell Hooks, Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom (Routledge, 1994)
Derek Bailey, Improvisation, Its Nature and Practice in Music (Da Capo Press, 1992)
Valerie Wilmer, As Serious as Your Life: John Coltrane and Beyond (Serpent’s Tail, 1992)
Fred Moten, The Little Edges (Wesleyan, 2015)
Fred Moten, In the Break, The Aesthetics of the Black Radical Tradition (University of Minnesota Press, 2003)
Arthur Jafa, APEX_TNEG, Massachusetts Institute of Technology, February 25, 2013

 

Lyssna pa jazz:

Albert Ayler – Spritual Unity, ESP Discs, 1964

Albert Ayler – The Copenhagen tapes, Ayler Records, 1964

Ornette Coleman Trio at the Golden Circle, Faces and Places, 1965

Don Cherry: Complete Communion, Blue Note Records, 1966

Möte #3: Hybrid, kreolisering och diasporiskt skapande

Samtida och framtida kross-kulturella uttrycksformer: poesi på Svenska som andra språk, bildning och trauma, diasporiskt skapande vs. kulturell appropriering. Spåren efter Gyllen Cirklen och boken rasismen i Sverige. Svensk ny Poesi. Nya pedagogiska former: Undercommons, Silent University, Guattari förskola, Rife Esquith, Yvonne Bezerra de Mello’s Ouré projektetet…

Edouard Glissant, Poetics of Relation, The University of Michigan, 1997
Gayatri Chakravorty Spivak, An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Harvard University Press, 2013
Athena Farrokshad, Vitsvit, Albert Bonniers, 2013
Rasismen i Sverige, Red. Lawen Mohthadi, Devrim Mavi, “Den Svenska Vithetens Blinda Fläck,” Natur & Kultur, 2014
Joe L. Kincheloe, Critical Pedagogy, “Critical Pedagogy and Cognition” Lang Publishing, 2008
Fred Moten & Stefano Harney, Undercommons: Fugitive Planning & Black Study, AK Publishing, 2013
Liselott Mariett Olsson: Movement and Experimentation in Young Children’s Learning: Deleuze and Guattari in Early Childhood Education (Contesting Early Childhood), Routledge, 2009
Rafe Esquith, Teach Like Your Hair’s on Fire, Penguin Books, 2007
Mel Stuart, The Hobart Shakespeareans, 2005 – http://www.pbs.org/pov/hobart/
Yvonne Bezerra de Mello and Uerê projektet, diverse texter och artiklar
Silent University – http://thesilentuniversity.org/